Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Papváry Elemérné Sziklay Szeréna

1303075.jpg"A Felvidék egy elszakadt leányáról", Papp-Váry Elemérné, született Sziklay Szerénáról, egy régi abaúji nemesi család sarjáról szól ez a néhány sor. Apja gömöri fõispán volt, férje pedig honvéd ezredes. Ő maga költő, a Magyar Hiszekegy szerzője.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pappvary_elemerne_szklai_szerena.jpgSírhelye

A Kerepesi temetőben, a 28. díszsor 37. parcellájában Papp-Váryné Sziklay Szeréna (költőnő) 1881-1923 nyugszik. Ma már keveset mond a név, de az idősebb nemzedék még emlékszik egy kis versre, amely a Trianonban megcsonkított ország lakóiban tartotta a lelket: "Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök Igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában." Hitvallás c. irredenta versének első szakasza a Horthy- korszak „nemzeti imája” volt. Szabados Béla zenésítette meg.

Családja

Papváry Elemérné Sziklay Szeréna születésének idén április 18-án volt 125. évfordulója. 1881-ben Jánokon látta meg a napvilágot ifj. Sziklay Ede lányakánt, aki Gömör megye szolgabírája, majd Abaúj megye főispánja, Kassa város díszpolgára volt. Szeréna a Rozsnyói Leánynevelő Intézetben növendékeskedett, ennek emlékére az épület falán, a bejárattál jobbra 1939-ben emléktáblát helyeztek el. Az ünnepélyes leleplezésre június 4-án került sor. A tábla elhelyezésének ötletadója és szervezője Vargáné Scheffer Etelka úrnő, „Rozsnyó Nagyasszonya“ volt. Az ünnepelt költőnő versét, a „Magyar Hiszekegyet“ az ünnepélyen is elszavalták, melyen részt vett az intézet egykori igazgatónője, Bartholomaeidesz Adél is, aki 1920-ban távozott a városból.

Pályázat kiírása

Alig száradt meg a tinta a trianoni békeokmányon, az Urmánczy Nándor vezette Védő Ligák Szövetságe pályázatot írt ki olyan ima vagy fohász, illetve jelmondat megfogalmazására, mely alkalmas "a revans eszméjének ébrentartására". A bírálóbizottság elnökévé a nagy tekintélyű Rákosi Jenőt kérték fel. A pályázat ténye ás eredménye, a díjnyertes művek szövege ismert. A célokat tekintve nem kevésbé tanulságos a pályázati hirdetés, illetve a bírálók jelentésének szövege. Urmánczy Nándornak a főispánokhoz írt levele önmagában is igazolja, hogy a kormányzat támogatta az egész akciát. A Védő Ligák Szövetsége aligha fordulhatott volna ilyen kéréssel a kormány megyei megbízottaihoz az őket felügyelő belügyminiszter engedélye nélkül.

A pályázat nyertese

A pályázat nyertese, "a Felvidék egy elszakadt leánya", Papp-Váry Elemérné, született Sziklay Szeréna, kát leány anyja, rági abaúji nemesi család sarja. Apja gömöri főispán volt, férje pedig honvéd ezredes. Háborús visszhangok címmel már korábban jelent meg "a haza iránti rajongás, a családi élet szeretetének melege ás a hit" által áthatott verseskötete. Nevét azonban a pályadíj elnyerése tette ismertté. Különösen nemzeti érzelmű körökben árdeklődtek iránta. A Gömbös Gyula által szerkesztett MOVE című lap 1920. október 10-i száma terjedelmes interjút közölt vele. Ez a figyelem késztethette arra, hogy háromsoros, díjnyertes fohászát tizenöt szakaszos verssé formálja, melyet 1921-ben közölt egy Irredenta című, Heltai Jenő ás Herczeg Ferenc írásait is tartalmazá, 24 oldalas kiadványban. Az ima ás a jelszó kétségtelenül hatásos volt. A siker titka éppen egyszerűségében rejlett. A Budapesti Hírlap 1920. szeptember 12-i kommentárja szerint: "Ehhez nem kell kommentár. Ezt megérti a gyermek, ettől megdobban az aggastyán szíve."

Rendezvényeken

A két világháború között alig volt olyan hivatalos rendezvény, ahol el nem hangzott volna az ún. „Magyar Hiszekegy”, sőt az iskolák egy részében is naponta elmondták közösen, a tanítás megkezdése előtt, persze nem mind a 15 szakaszt, hanem csak az elsőt, ami egyben az utolsó is: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: /Hiszek egy isteni örök igazságban, /Hiszek Magyarország feltámadásában.”

Papp-Váry Elemérné (Sziklay Szeréna)

Összefoglalva

Papp Váry Elemérné, (Sziklai Szeréna), költő. A magyar nemzeti imádság, a Magyar Hiszekegy, (l.o.) költője Verseiben mélyen hazafias lelke szólalt meg keresetlen szavakban.

HITVALLÁS

(Magyar hiszekegy)


Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengájábe,
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek álsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál ás kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.

Annak nincs többé rím, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdászbe borul az eltiport mező,
édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited, s tied a jövendő.

Magyar, legyen hited ás lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Művei

  • Háborús visszhangok, (1916),
  • Mikor a vihar dühöng, (1917).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.