Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Székely Himnusz ról szeretnék írni és megosztani a gondolataimat azzal, akit érdekel.

 

Mi az üzenete számomra a Székely Himnusznak és ez a legfontosabb.

Számomra az összetartozást jelenti az elszakított testvéreimmel, akik tudják, hogy lélekben együvé forrtunk 1920 óta jobban és jobban. Gyerekeink is tudják ezt. Gyerekeink is tudják, hogy ki akar ránk tőrni és így lesz az unokánkkal is, mert ők is tudni fogják. Krisztust is halálba küldték, mert szembefordult velük. Kimondatták rá a halálos ítéletet s megölették Isten Fiát. Majd Magyarországra is kimondták a halálos ítéletet és egy diktátummal szétdaraboltak minket s Népek Krisztusa lettünk, de ez nem lesz mindig így!

Déla

Egy olyan korban íródott, ami azt váltotta ki, hogy egy népnek melytől elvették az országát, elvették a himnuszát győkértelenné akarták tenni ez által és beolvasztani a Románok közé és kaptak Román Himnuszt.

Magyarországgal megtette az a NYUGAT, ami messze nem csak nyugatból állt, mert a Trianoni Diktátumot aláírók  tőlünk keletre - északra - délre és nyugatra fekvő országok képviselői és politikusok voltak, akik valószinű nem népük akaratából írták alá a gyalázatos papírt, számukra is szégyenletes akaratot kinyílvánítva.

A Magyar Nemzet Testét feldarabolók, kirablók aláíratták ezekkel a politikusokkal, mintegy a kivégzést szentesítő okirítot, amit be kellett tartaniuk.

Teljesen úgy jártak el, mint Jézus Urunkkal.

Nem véletlenül mondják Magyarországra, hogy Népek Krisztusa Magyarország!

Trianoni Gyalázat melegágya volt annak az emberi belső ellenállásnak, akiket ima - vers - himnusz írásra kényszerített vagy dalszerzésre.

Nagy Magyarország feldarabolása a határok eltolásával oldották meg s az ott maradott Magyar Embereket be akarták maguk alá gyürni. Ami Magyar volt az Romániáé lett a gyalázatos diktátum miatt. Ezt a Románok komolyan is vették és az Erdélyiekkel akarták énekeltetni a Román Himnuszt.

Ezt ki akarná elfogadni, mely Nemzet?

Csanády György életrehívója és 25 évig vezetője volt az 1920-ban – a trianoni döntés után – létrehozott Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (SZEFHE) nevű önsegélyező és kulturális szervezetnek.

Az értelmes Magyar Lelkű Magyar Ember kötelező lépésének érezte, hogy védje azt, ami az övé, védje a saját érdekét, nemzetét és területét, hisz ez nem örökön örökké lesz szétválasztva Magyarország.

A Székely Himnusz története:

A Székely himnusz versét saját beszámolója szerint 1921-ben írta, a SZEFHE májusi nagyáldozat névre keresztelt évenkénti ünnepélyes találkozója alkalmából. A vers címe nem tartalmazta a himnusz szót, a májusi nagyáldozatban egyszerűen csak kantátának nevezték. Zenéjét lánykarra komponálta Mihalik Kálmán és először 1922. május 22-én adták elő az Aquincumban rendezett találkozón, a zeneszerző jelenlétében.

Mihalik Kálmán még ugyanebben az évben, néhány hónappal később meghalt. Temetéséről aláíratlan szerkesztőségi cikket közölt az Új Élet, a Székely himnusz teljes szövegével együtt. „Amíg koporsóját a sírba eresztették, jóbarátai igazán hulló könnyzápor közt a megboldogult szerezte székely Himnusz eléneklésével búcsúztatták, hogy az kísérje azt, aki életében csak dalolni tudott, még szenvedésében is" – írta az Új Élet, hozzátéve, hogy az egész gyásznép énekelt. Mivel a lap szerkesztője maga Csanády György volt, valószínűsíthető, hogy ő maga adta az új címet a versnek.

Mi történt a mai Magyarország Házában? Bekerült a JOBBIK a parlamentbe és elkezdte énekelni a Székely Himnuszt és az MSZP zavartan tette azt, amit már az ősei tettek 1919-ben és a rokonlelkűek 1920 ban, akik szétdarabolták Magyarországot, kimutatták nem értésüket, mert nem tudták mi ez a "dal"?!

Meghiszem, hogy a Marxizmus, Leninizmus, Sztálizmus csecsein nevelkedő Magyar Ember ellenes lelkük ezt nem érti és nem fogja fel a Magyar Ország Házában felhangzik egy 1920 óta élő kiálltásként a Székely Himnusz, de egy kérdés felmerül, hogy az ilyenek, akik nem ismerik a Magyar Történelmet, hogy léphetnek be egy olyan házba, ahol a Magyar Emberek Érdekeit kellene képviselni?! A Magyar Ember az Erdélyi - Székely is a Felvidéki, Délvidéki, Kárpátaljai és Őrvidéki Magyar is!

Teljesen mindegy, hogy a Jézust is halálba küldőknek mi volt az akarata 1920 ban és ez tart a mai napig is, de nekünk a Magyar Nemzetnek tudnia kell, hogy mi ÖSSZETARTOZUNK!

Tudjuk, hogy ezt az összetartozást szét akarják forgácsolni és mindent megtesznek, hogy Magyarország megszünjön létezni, mint Magyar Emberek Közössége, de a területre igényt tartanak!

Egy példa a médiából:

Ez is egy fontos mozzanata a jelennek! Pesty Lászlót meghívták és rajta keresztül próbálták a Székely Himnuszt elbagatelizálni, de köszönjük neki a természetest, ahogy reagált, és mindenkinek, ahogy melléállt.

Szóval így dolgozik a média a Magyarság ellen.

Az MSZP képviselők nem tudják mi a Székely Himnusz, akkor a Magyar Történelmet sem tudják!

A Jobbik ne énekeltessen minket! – így indokolta a Magyar Hírlap kérdésére Nyakó István MSZP-szóvivő, hogy kivonultak a Parlament ülésterméből a Székely himnusz alatt. Bayer Zsolt szánalmat és megvetést érez a szocialisták iránt.

Nem tudják, hogy a Székelyek inkább ezt éneklik, mint a Románok himnuszát, mert elvették hazájukat és himnuszukat?!

Ezt hívom szégyennek és gyalázatnak a mai politikumra vetítve.

 

 

 

 

 

 

 

Holokauszt törvény, tartózkódással - tagadással, törvény elfogadva?

2011.01.13

197 igen szavazattal 1 ellenében 142 tartózkodás mellett fogadta el a törvényt,

Számomra ez az arány az akkori parlamentben felérhet a holokauszt tagadásával is? Miért nem kerülnek bíróság elé ezek a képviselők, ha a törvényt megszavazták, illetve tartózkódtak és nemmel szavaztak?

Javaslhatom, hogy egy ügyvédi plénum oldja meg ezt és indítson pert ezek ellen a képviselők ellen? Ezek a nép által választott képviselők, hogy lehet, hogy Holokauszt tartózkódók és tagadók? Milyen az ilyen törvény(hozás) ebben az esetben?

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 2

Az ima, ami a mai napig élő és amíg a célját el nem éri, élni is fog, ez így hangzik:

2011.01.13

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.”
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 4

Képgaléria

Fotók az oldalról

Dátum: 2011.01.13
Fénykép: 15
Mappák: 0